Državljanstvo Saint Lucia Ko se može prijaviti

Državljanstvo Saint Lucia Ko se može prijaviti

Svaki pojedinac koji želi podnijeti prijavu u Program za državljanstvo putem investicije mora ispunjavati sljedeće minimalne kriterije:

 • Biti najmanje 18 godina;
 • Zadovoljite minimalno kvalificirano ulaganje u jednoj od sljedećih kategorija -
  • Nacionalni ekonomski fond Saint Lucia;
  • Odobreni razvoj nekretnina;
  • Odobreni Enterprise projekat; ili
  • Otkup državnih obveznica
 • Navedite detalje i dokaze o predloženoj kvalificiranoj investiciji;
 • Proći provjeru provjere marljivosti i njihove članove obitelji starije od 16 godina;
 • Omogućite potpuno i iskreno otkrivanje o svim pitanjima koja se odnose na prijavu; i
 • Plaćajte potrebne nepovratne obrade, dubinsku istragu i administrativne naknade po prijavi.