St. Lucia - ekonomija

St. Lucia - ekonomija

Naše četiri investicione platforme pružaju bolje mogućnosti uz ekonomiju dobrog poslovanja. Turizam otpada na oko 65% BDP-a i etabliran je kao najveći devizni korisnik.

Druga vodeća industrija u Saint Lucia je poljoprivreda.

Saint Lucia je u 15. uvela porez na dodanu vrijednost od 2017%, čime je postala posljednja zemlja na Istočnim Karibima. U februaru 2017. Saint Lucia je smanjila porez na dodatu vrijednost na 12.5%.